สเปร์หอม อโรมาติค ออกานิค - ตะไคร้

Organic Aromatic Perume spray


2019-08-31 15:27

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 40

สเปร์หอม อโรมาติค ออกานิค - ตะไคร้

สีเขียว-กลิ่นตะไคร้ ช่วยบำรุงผิว และใข้ฉีดพ่น ในบริเวณต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ ให้หอมสดชื่น นน.100 ml.

150 บาท

Buy Now Add to Cart


วิสาหกิจชุมชุน เครื่องหอม เมืองสระแก้ว ( ทำมาดี ) "สุนทรีความหอมเพื่อสุขภาพ" เริ่มต้นด้วย ความชอบ ในกลิ่นหอม และสมุนไพร เกิดเป็น ความรัก ความผูกพันธ์ ในอาชีพ กลายเป็น จิตวิญญาณ ผสมผสาน ระหว่างกลิ่นหอม และสมุนไพร ที่มี คุณภาพดี เป็นความ ภาคภูมิใจ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า คู่คนไทย สู่สากล โทร.09 (tel:061-9599289) อีเมล์[[email protected]

0