ไม้พายขัดเท้า


2019-09-04 18:41

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 43

ไม้พายขัดเท้า

ไม้พาย ทำจากไม้กันรา ผงสครับ ได้จากเศษหินทราย ใช้ขัดเท้า หรือตามรอยหยาบกร้าน และสามารถ ทำเป็นตะไบถูเล็บได้

45 บาท

Buy Now Add to Cart


วิสาหกิจชุมชุน เครื่องหอม เมืองสระแก้ว ( ทำมาดี ) "สุนทรีความหอมเพื่อสุขภาพ" เริ่มต้นด้วย ความชอบ ในกลิ่นหอม และสมุนไพร เกิดเป็น ความรัก ความผูกพันธ์ ในอาชีพ กลายเป็น จิตวิญญาณ ผสมผสาน ระหว่างกลิ่นหอม และสมุนไพร ที่มี คุณภาพดี เป็นความ ภาคภูมิใจ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า คู่คนไทย สู่สากล โทร.09 (tel:061-9599289) อีเมล์[[email protected]

0