Aromatic salt

Sexy Rosses


2018-10-04 00:25

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 47

Aromatic salt

เกลือหอม อาบน้ำแช่ตัว ให้รูเสึกผ่อนคลาย ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียน หรือวางไว้ ในบ้าน ในรถ มีกลินหอม ชวยดับกลิ่นอับ ให้บรรยากาศสดชื่น

35 บาท

Buy Now Add to Cart

Net Wt.100 g.

วิสาหกิจชุมชุน เครื่องหอม เมืองสระแก้ว ( ทำมาดี ) "สุนทรีความหอมเพื่อสุขภาพ" เริ่มต้นด้วย ความชอบ ในกลิ่นหอม และสมุนไพร เกิดเป็น ความรัก ความผูกพันธ์ ในอาชีพ กลายเป็น จิตวิญญาณ ผสมผสาน ระหว่างกลิ่นหอม และสมุนไพร ที่มี คุณภาพดี เป็นความ ภาคภูมิใจ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า คู่คนไทย สู่สากล โทร.095-564-6653,061-959-9289 อีเมล์[email protected]

0